สอน. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

       วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
มีแล้วแบ่งปันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
และเพื่อแสดง ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

       โดยมี นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายกิติกร สุขสม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (
COVID-19) ให้กับนายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
และประชาชนที่เข้ามารับบริการโดยรอบ จำนวน 100 ลิตร พร้อมแอลกอฮอล์ฯ ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 250 ขวด

 
  
  
  
 
 

Scroll to Top
Skip to content