สอน. จัดพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

             วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
พร้อมด้วย นายวิฤทธิ์  วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
นายกิติกร  สุขสม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
(สอน.) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร
สอน.

 
 
 
 

Scroll to Top
Skip to content