สอน. จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิ องค์พระนารายณ์ และพิธีทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี

                 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย
นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมพิธี
บวงสรวงพระภูมิ องค์พระนารายณ์ และพิธีทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของ สอน. ครบรอบ 36 ปี
ณ กระทรวงอุตสาหกรรม และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 สอน.

โดยในปีนี้ สอน. ของดรับกระเช้าดอกไม้ และขอเชิญชวนแขกผู้เกียรติร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ

 
 
  
 
 
  
  
  
  
  

เวลา 10.00 น. พิธีทางศาสนาพุทธ

  
  
  
  
 
Scroll to Top
Skip to content