วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 12/2563

             วันที่ 28 ตุลาคม 2563  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่
12/2563 โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 
 
 
 

Scroll to Top
Skip to content