วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก

              วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย
นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
กล่าวเปิดการประชุม ณ หอประชุมใหญ่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

           จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบเครื่องสางใบอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืม
จำนวน 2 เครื่อง และเยี่ยมชมนิทรรศการของ สอน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

 
 
 

Scroll to Top
Skip to content