วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

              วันที่ 14 ธันวาคม 2563  นายเอกภัทร วังสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมพิธี
มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน
ถึงการจัดงานในครั้งนี้ และ ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดีเด่น พร้อมทั้งกล่าวแสดง
ความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ข้าราชการ และผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

 
 
 

Scroll to Top
Skip to content