รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (จำนวน 8 ตำแหน่ง)

                                  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย  ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (จำนวน 8 ตำแหน่ง)

– 11590-4618.pdf,11590-6312.pdf

Scroll to Top
Skip to content