รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

                                       ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย  ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนฯ.pdf

Scroll to Top
Skip to content