รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

                                 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

                 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
      ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
                             
พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

.pdf

Scroll to Top
Skip to content