การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 

                    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

    เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก
       เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
                     ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

.pdf

Scroll to Top
Skip to content