ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

12224-8836.pdf

Scroll to Top
Skip to content