การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2

ประกาศการขึ้นบัญชี.pdf

Scroll to Top
Skip to content