ภาวะการส่งออกน้ำตาล ประจำปี 2562

การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศ ประจำปี 2562

จำแนกตามประเทศปลายทาง


รายเดือน…

     ♦ การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนธันวาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนพฤศจิกายน 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนตุลาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนกันยายน 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนสิงหาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนกรกฎาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมิถุนายน 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนพฤษภาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนเมษายน 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมีนาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม 2562

ยอดสะสม…

การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – ตุลาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – กันยายน 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – สิงหาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – เมษายน 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – มีนาคม 2562
การส่งออกน้ำตาลทรายไปจำหน่ายต่างประเทศจำแนกตามประเทศปลายทาง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

 


ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2561 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2560 

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2559 

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2558 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2557 

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2556 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2555 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2554 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2553 

ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2552 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2551 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2550 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2549 
ภาวะการส่งออกน้ำตาลประจำปี 2548 

รายงานส่งออกเดือนตุลาคม 2562.pdf

รายงานส่งออกเดือนธันวาคม 2562.pdf

ExportInt01122562.pdf

รายงานส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2562.pdf

ExportInt01112562.pdf

ExportInt01102562.pdf

Scroll to Top
Skip to content