ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

ประกาศ สอน. การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ปี 2561-62.pdf

Scroll to Top
Skip to content