บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเกษตร) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเกษตร)

และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.pdf

Scroll to Top
Skip to content