รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

enter> ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

img-180620133018.pdf

Scroll to Top
Skip to content