รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

img-180817133142.pdf

Scroll to Top
Skip to content