การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรร

Scroll to Top
Skip to content