การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ)เข้ารับรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ)เข้ารับรับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

scan0045.pdf

Scroll to Top
Skip to content