ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โครงการสร้าจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม.pdf

Scroll to Top
Skip to content