รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร

                                         ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย               
       และน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี.pdf

Scroll to Top
Skip to content