รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ

                                         ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้ำตาลทราย
 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่    
       และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ

ประกาศสอบ พ.ราชการ ครั้งที่ 1.pdf

Scroll to Top
Skip to content