กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเกษตร)และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเกษตร)และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี)

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ.pdf

Scroll to Top
Skip to content