รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเกษตร) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

นักวิทย์.pdf

Scroll to Top
Skip to content