มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล

ไฟล์ประชาสัมพันธ์.pdf

Scroll to Top
Skip to content