รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

                                          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
       ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นวก.พัสดุ+นวก.การเงินและบัญขี.pdf

Scroll to Top
Skip to content