รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักประชาสัมพันธุ์ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ+นักประชาสัมพันธ์..pdf

Scroll to Top
Skip to content