รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

           ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
         เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ ๓
         พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

ประกาศ สอน. รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักวิทย์ .pdf

Scroll to Top
Skip to content