กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบกับการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

                                           ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง   กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

        ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบอข่งขันฯ นวก.คอม + นักประชาสัมพันธ์

Scroll to Top
Skip to content