รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

         เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

.pdf

Scroll to Top
Skip to content