สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี 2556

                         สรุปสถานการณ์การผลิต การบริโภค การส่งออก การนำเข้าน้ำตาลทราย ประจำปี 2556


ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2556

ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ประจำเดือน มิถุนายน 2556

ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2556

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
ประจำเดือน ธันวาคม 2556


 

5351-8605.pdf

5351-3831.pdf

Scroll to Top
Skip to content