ระดมกึ๋นน้ำตาลไทยสู่อาเซียน

ระดมกึ๋นน้ำตาลไทยสู่อาเซียน 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานคณะทำงานประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของโลก จึงมีแนวคิดเชิญชวนประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนหรือ ASEAN Sugar Alliance (ASA) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลในอาเซียน และร่วมมือกันในด้าน การวิจัยและพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอ้อยและน้ำตาล หวังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิต และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมน้ำตาลในอาเซียน  

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทย จะใช้เวทีการประชุม Bangkok Sugar Conference และงาน Sugar Dinner ซึ่ง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จะเป็นเจ้าภาพจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค.นี้ คาดว่าจะมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมน้ำตาลจากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าน้ำตาลของไทยและประเทศในภูมิภาคนี้ โดยในโอกาสนี้ไทยจะจัดประชุมกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน (ASA) และเชิญผู้แทนภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมด้วย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว เพื่อร่วมมือจัดตั้ง ASA และรวมพลังกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลของสมาชิกอาเซียน เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดโลก สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย มีการส่งออกน้ำตาลไปยังภูมิภาคอาเซียนมากที่สุด โดยมีปริมาณการส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวสูงถึง 45% จากปริมาณการส่งออกทั้งหมดในแต่ละปี โดยมีตลาดสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น หวังว่าความร่วมมือกันภายใต้ ASA จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งในอาเซียนมากขึ้น 

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2559

Scroll to Top
Skip to content