อรรชกา ส่งเสริม 4 กลุ่มเป้าหมาย ดันเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

อรรชกา ส่งเสริม 4 กลุ่มเป้าหมาย ดันเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

30 มี.ค.59 นางอรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ว่า โดยเบื้องต้นจะผลักดัน 4 กลุ่มเป้าหมายก่อน คือ  

1. ไบโออีโคโนมิก โดยจะเน้นต่อยอดพืชที่มีความสำคัญ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ว่าสามารถพัฒนาในทิศทางใดได้บ้าง  

2. ดิจิทัลอีโนมี เบื้องต้น จะเน้นส่งเสริมเรื่องอี-คอมเมิร์ซ และหาแนวทางผลักดันเพิ่มเติมอีก  

3. โลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้กำลังทบทวนปัญหาและแนวทางส่งเสริม โดยให้ความสำคัญในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ดก่อน  

4. หุ่นยนต์ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบ โดยทั้งหมดจะต้องรวบรวมความต้องการของภาคเอกชนเพิ่มเติมอีกครั้ง 

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2559

Scroll to Top
Skip to content