รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                           ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านประชาสัมพันธ์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.pdf

Scroll to Top
Skip to content