รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

                                    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
       และตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ.pd

Scroll to Top
Skip to content