รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป

                               ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
       เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.pd

Scroll to Top
Skip to content