รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

                                       ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
       พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.

Scroll to Top
Skip to content