สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับของการนำข้อมูลสารสนเทศ ชี้นำเตือนภัย อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปใช้ประโยชน์

สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับของการนำข้อมูลสารสนเทศ ชี้นำเตือนภัย อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไปใช้ประโยชน์

2013-10-10-15-53-01-01.pdf

Scroll to Top
Skip to content