บทความวิชาการ : ความร่วมมือกับญี่ปุ่นสำหรับการสำรวจโดยภาพถ่ายดาวเทียมในโครงการเพิ่มผลผลิตอ้อย

บทความวิชาการ : ความร่วมมือกับญี่ปุ่นสำหรับการสำรวจโดยภาพถ่ายดาวเทียมในโครงการเพิ่มผลผลิตอ้อย

บทความเรื่องความร่วมมือดาวเทียม.pdf

Scroll to Top
Skip to content