การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

                                        ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง.pdf

Scroll to Top
Skip to content