การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

                             ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

        สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบั

Scroll to Top
Skip to content