รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ในตำแหน่งนิติกร 3 (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ       ในตำแหน่งนิติกร 3 (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

DOC01010955.pdf

Scroll to Top
Skip to content