ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งนิติกร ๓(เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

                                      ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนิติกร ๓   

         (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งนิติกร3.pdf

Scroll to Top
Skip to content