รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนิติกร ๓ (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

                                      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ 
         ตำแหน่งนิติกร ๓ (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร ๓ (เงินกองทุนอ้อยฯ).pdf

Scroll to Top
Skip to content