ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา…………….

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้ช่วยปฏิบัติงาน

DOC10.pdf

Scroll to Top
Skip to content