Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
เดือน มีนาคม 2561
ขาวธรรมดา
17.04
ขาวบริสุทธิ์
18.02
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 16 เมษายน 2561
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 61
-0.10
11.98
ก.ค. 61
-0.03
12.17
ต.ค. 61
-0.02
12.42
มี.ค. 62
-0.05
13.57
พ.ค. 62
-0.04
13.73
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
พ.ค. 61
1.60
340.60
ส.ค. 61
1.10
336.70
ต.ค. 61
1.40
341.60
ธ.ค. 61
1.10
348.30
มี.ค. 62
1.70
353.30
พ.ค. 62
1.20
357.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 12 เมษายน 2561
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.3258
30.9791
30.8968
EUR
38.8875
38.1555
38.0447
JPY 100
29.5122
28.7653
28.6840
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการสารสนเทศ สอน. ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย สมัครงานออนไลน์ ระบบชี้นำเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สารสนเทศเพื่อการผลิตอ้อย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย คู่มือบริการสำหรับประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน. 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
กระดานสนทนา


เลขที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
02308
โดย : Niteen Kumbhojkar วันที่ : 04 เมษายน 2561
75 1
02302
โดย : ชลธิศ ณ ชาตรี วันที่ : 10 กรกฎาคม 2560
714 1
02300
โดย : สุนิกร ทองปัญญา วันที่ : 20 ธันวาคม 2559
807 2
02299 1162 5
02298
โดย : ปรียธร วงษ์ปถัมภ์ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2559
646 6
02297 880 2
02294
โดย : พิมพ์ชนก มหาสิบธัญวัฒน์ วันที่ : 24 พฤษภาคม 2559
764 1
02293
โดย : พลวิรัญ โชคพิทย์ภัทร์ วันที่ : 20 เมษายน 2559
685 2
02292
โดย : อาคิฬา อัครอัศวบดี วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2558
1549 2
02291 1702 1
02290
โดย : aekkaphon ono วันที่ : 01 ตุลาคม 2558
1390 3
02289
โดย : aekkaphon ono วันที่ : 01 ตุลาคม 2558
762 1
02288
โดย : aekkaphon ono วันที่ : 01 ตุลาคม 2558
727 1
02287
โดย : aekkaphon ono วันที่ : 30 กันยายน 2558
897 1
02283
โดย : ทัศนี วงค์คำแหง วันที่ : 27 พฤษภาคม 2558
1549 1
02282
โดย : ประพนธ์ จูประวัติ วันที่ : 06 พฤษภาคม 2558
2181 2
02281
โดย : มาโนช มาโนช วันที่ : 16 เมษายน 2558
2232 3
02280
โดย : เชิดศักดิ์ โม้อ้อน วันที่ : 23 มีนาคม 2558
1946 4
02277
โดย : วินัย พันธะรี วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2558
1541 6
02276
โดย : มาโนช มาโนช วันที่ : 26 มกราคม 2558
2481 13
02275
โดย : มาโนช มาโนช วันที่ : 26 มกราคม 2558
1636 3
02274
โดย : นายรุ่งเจริญ ศิริเขตรกิจ วันที่ : 22 มกราคม 2558
1340 1
02273
โดย : เชิดศักดิ์ โม้อ้อน วันที่ : 05 มกราคม 2558
1602 4
02272
โดย : wichit pithanwannakull วันที่ : 27 ธันวาคม 2557
8957 10
02270
โดย : วันที่ : 16 ธันวาคม 2557
2048 14
next back
หน้าที่ :