Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2558
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือน
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 58
0.00
12.44
ต.ค. 58
-0.01
13.66
มี.ค. 59
-0.01
13.72
พ.ค. 59
0.01
13.72
ก.ค. 59
0.00
13.86
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือน
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 58
-0.20
370.10
ต.ค. 58
-0.20
364.40
ธ.ค. 58
-0.40
363.80
มี.ค. 59
0.00
365.90
พ.ค. 59
0.50
370.70
ส.ค. 59
0.90
376.20
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2558
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
33.9266
33.6270
33.5330
EUR
38.1199
37.4610
37.3552
JPY 100
27.8603
27.3049
27.2195
โรงงานน้ำตาล สถาบันชาวอ้อย ระบบงานภูมิสารสนเทศ (GIS) รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ขอใช้บริการข้อมูล GIS ระบบสืบค้นข้อมูลการขนย้ายน้ำตาลทราย สอน.ใสสะอาด จรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย KM สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย IPA สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา สอน. ข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สอน.
แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการมีวินัย

รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก > กระดานสนทนา > ทั่วไป > ขายอะไหล่ รถคีบอ้อย BELL
สาโรช พงษ์ทองเจริญ
ขายอะไหล่ รถคีบอ้อย BELL

online
124.121.247.203
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 08 กันยายน 2553, 11:36 น.
back

ขาย อะไหล่ รถคีบอ้อย BELL ( มีสต๊อกทุกรายการ )

ปั๊ม Vickers TA1919

มอเตอร์ขับล้อ MFE 15 

มอเตอร์ขับล้อ MFE 19

ฝาท้ายมอเตอร์ขับล้อ ( รูน้ำมันออกตรง )

รีลีฟวาล์ว ( Relief valve )

แผ่นเพลท ปั๊ม ,มอเตอร์ ( Wafer plate )

เสื้อปั๊ม ( Housing )

เสื้อมอเตอร์ ( Housing )

เพลาปั๊ม

เพลามอเตอร์

ตาแมว (Sight glass )

ปะกับคอนโทรล

คัปลิ้งไนล่อน

อื่นๆ อีกหลายรายการ 

ติดต่อ 081 - 6258651 ( สาโรช )
        081 - 4233582 ( พรชัย )

ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:29 น.
คัปปลิ้งไนล่อน ( Nylon Coupling )
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:29 น.
 ตาแมว ( Sight Glass )
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:30 น.
ปะกับคอนโทรล ( Bracket )
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:31 น.

เกียร์ ( Gear Hub )

ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:34 น.

ซีลขาย็อก ( Pintle Cover )

ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:35 น.
บุ๊ชไนล่อน ( Nylon Bush )
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:36 น.
มอเตอร์ขับล้อ ( Wheel motor )

MFE 15

MFE 19
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:37 น.
ซีลคอปั๊ม , มอเตอร์ ( Shaft Seal )
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:39 น.
ซีล เกียร์ปั๊ม   ( Seal Kit, Gear pump )
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:41 น.
เสื้อปั๊ม ( Pump Housing )
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:43 น.
รีลีฟวาล์ว ( Relief Valve )
ไฟล์แนบ
  
27.2195
online
172.16.0.1
ตอบกระทู้ | แจ้งลบ | 10 กันยายน 2553, 13:44 น.
( ก้านคอนโทรล )Control Lever
ไฟล์แนบ