ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 64
0.17
16.27
พ.ค. 64
0.16
15.41
ก.ค. 64
0.16
14.82
ต.ค. 64
0.16
14.59
มี.ค. 65
0.14
14.81
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
มี.ค. 63
4.80
456.00
พ.ค. 63
5.10
439.30
ส.ค. 64
5.50
425.90
ต.ค. 64
5.00
411.20
ธ.ค. 64
4.60
406.60
มี.ค. 65
4.70
404.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
30.1568
29.8107
29.7209
EUR
36.7688
36.0097
35.8882
JPY 100
29.2695
28.5201
28.4191


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
โหวด
vote
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สอน.อย่างไร
vote
ท่านเป็นผู้ใช้บริการในกลุ่มใด
vote
ท่านมีความพึงพอใจในการนำเสนอหัวข้อ "สรุปข่าวความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย" อย่างไร
vote
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศในเว็บนี้อย่างไร
vote
ท่านมีความพึงพอใจหรือความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในเว็บนี้อย่างไร
vote
ท่านมีความพึงพอใจหรือความเห็นเกี่ยวกับการแสดงภาพกราฟฟิกของเว็บนี้อย่างไร