ปฎิทินกิจกรรม vote & poll จดหมายข่าว
OCSB Intramail
OCSB Facebook    OCSB Youtube
OCSB Twitter
เดือน กันยายน 2562
ขาวธรรมดา
16.26
ขาวบริสุทธิ์
17.49
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ระบบงานส่งออกน้ำตาลทราย
ระบบงาน
ระบบงาน นำเข้า-ส่งออก ผ่าน NSW
ระเบียบการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
ข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพ
ร้องเรียน
รับแจ้งซ่อม

ราคาซื้อขายน้ำตาล ตลาดล่วงหน้า

ราคาปิด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE
น้ำตาลทรายขาว นิวยอร์ค No.11
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ก.ค. 64
-0.26
17.84
ต.ค. 64
-0.19
17.90
มี.ค. 65
-0.16
17.81
พ.ค. 65
-0.14
16.84
ก.ค. 65
-0.14
16.20
หน่วย : เซนต์/ปอนด์
น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5
เดือนส่งมอบ
+/-
ราคาปิด
ส.ค. 64
-8.70
471.80
ต.ค. 64
-7.30
472.90
ธ.ค. 64
-5.20
473.50
มี.ค. 65
-2.40
473.80
พ.ค. 65
-1.70
463.20
ส.ค. 65
-0.70
454.80
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน
อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ราคาปิด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
selling
telex
bill
USD
31.3748
31.0322
30.9408
EUR
38.2373
37.4680
37.3546
JPY 100
29.0629
28.3196
28.2185


รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอน.


คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบอนุญาตใช้เมล์คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งใบอนุญาตใช้เมล์
โหวด
vote
ท่านมีความพึงพอใจหรือความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในเว็บนี้อย่างไร
(275/632) 43.51%
(201/632) 31.80%
(87/632) 13.77%
(47/632) 7.44%
(22/632) 3.48%
หมายเหตุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง