ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
23/12/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
04/12/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
02/12/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด