ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
27/01/2566
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สอบสั
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
05/01/2566
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
14/12/2565
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด