ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
07/05/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
05/05/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
27/04/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด